8 Ekim 2013 Salı

DOĞRUYU SEÇ !

Lâiklik ile demokrasi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Lâiklik yoksa demokrasi de yoktur. Örnek: Orta Doğu Ülkeleri ve Türkiye dışındaki tüm islâm ülkeleridir. Lâiklik ne kadar zedelenirse demokrasi de o kadar zedelenir. Demokrasi ile lâiklik arasındaki ilişkiye gelince; birbirinin benzeri gibi görünse de kavramlar yer değiştirince bağıntı da değişiyor. Yani demokrasinin olmadığı yerlerde lâiklik vardır ve olması da mümkündür. Örnek: Rusya, Çin, Kuzey Kore. (Hitler Almanyası, Mussolini İtalyası bile). Hem demokrasi geleneğinden yoksun olan ve hem de salt dini referans alan ortamdan demokrasi çıkmaz. Giderek lâikliğin azaldığı ve olmadığı ortamlarda yapılan uygulamalar ve bir etnik gurup ya da seçmen tabanı için yapılan düzeltmelerle demokratikleşme olmayacağı gibi, demokrasiden de uzaklaşılır. O yüzden lâiklik kurumunu canlı ve diri tutmak gerekir. Günümüzde bazı akademisyenler "Orta Doğu halklarında demokrasi kültürü yoktur" derler. İlk bakışta doğru gibi görünse de, bu sözün tam olarak doğru olabilmesi için, öncelikle o ülke insanlarının lâiklikle tanışmış ve ilkelerini de biliyor olması gerekir. Çünkü, lâik yaşamı görmeden ve ne menem birşey olduğunu bilmeden Demokrasiye geçmenin ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Örnek: Mısır. Her ikisinin de yani hem lâikliğin hem de demokrasinin olmadığı ülkeler de üçüncü dünya ülkeleridir. Bir de bütün bunların dışınca demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaşama geçirmiş seküler devletler vardır. Başlangıçta bir an için hiç bir gurup ülke tanımına mensup olmadığınızı düşünün. Size ve gelecek kuşaklara en iyi yaşamı getirecek olanı seçmeniz gerekse idi hangi ülke gurubunu seçerdiniz?

Hiç yorum yok: