7 Ekim 2011 Cuma

ÇOĞALDIKÇA           20 yıl önce elli milyonduk. 'Siz bizi yetmiş milyon olduğumuzda görün' demişti , sekizinci Cumhurbaşkanımız. Yetmiş milyon olduk ve hatta geçtik bile. Yirmi yılda yüzde elli arttık. Büyürken bazı şeyleri de çoğalttık. Neydi bunlar?...Çoğaldıkça eğitimsiz kaldık. Çoğaldıkça sağlıksız kaldık. Çoğalırken zenginlerimiz de çoğaldı. Yoksullarımız daha da yoksullaşarak çoğaldı. Üniversitelerimiz de çoğaldı. Üniversitelerimizden mezun olan işsizlerimiz daha da çoğaldı. Eğitim isteyenlerin sayısı çoğaldı. Eğitime ayrılan bütçenin gayri safi milli hasılaya oranı azaldı, eğitimden pay alamayanların sayısı çoğaldı. Sağlık hizmeti isteyenlerin sayısı çoğaldı. Sağlık hizmetlerinin gelir gider dengesi bozuldu, yeterli sağlık hizmeti alamayanların sayısı çoğaldı. Kısaca her geçen gün hem eğitimsiz ve hem de sağlıksız kaldık. Eğitimsiz ve sağlıksık kalmak ne demek? Hasta cahiller topluluğu olmak demek... Daha çok hırsızlık, daha çok yolsuzluk, açlık, daha çok cinayet, daha çok tecavüz, taciz, daha çok kavga, savaş, daha çok trafik kazası, ölüm, yaralanma... Daha çok hastalık, daha çok sefalet, daha çok karanlık, daha çok tutuklanma, daha çok cehalet, daha çok saygısızlık, daha çok hor görme, daha çok ayrışma, daha çok kamplaşma, daha çok holiganizm, daha çok saldırganlık vs. vs. Bütün bunları yok edebilmek için önümüzde bir fırsat var. Öncelikle eğitim ve sağlık...Yeni anayasada mutlaka ve mutlaka öncelikle ele alınması gereken  iki temel değer. Herkese nitelikli eğitim ve herkese kolay ulaşabileceği sağlık hizmeti. Sağlık hizmeti alabilen  bilgili nesiller yetiştirmeliyiz. Bu ikisi olmadan hiçbir şey olmaz.

Hiç yorum yok: