13 Ağustos 2015 Perşembe

KURBAĞA PİŞİRME ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YASADIŞILIĞA ALIŞTIRILAN TOPLUMUN GİDEREK KİBARLAŞMASI SONUCU HASTALIKLARININ TANIMI...

 
Son on-yirmi yıl içinde; tefeciliğin adı "Factoring", emlâk spekülatörünün adı "Yatırımcı", manik-depresif bozukluk hastalığının adı da "Bipolar bozukluk" oldu.(Benim aklıma ilk ağızda gelen bunlar, sizin aklınıza gelen daha başka adlandırmalar varsa yazın lütfen).
Çok mu kibarlaştık ya da yukarıdaki adlandırmalar çok daha mı kibar geliyor onu bilemem. Bildiğim birşey varsa toplumun gereksinimleri ve gerçekleşen işler üzerinden baktığımızda ne yaparsak yapalım yasal olmamasına rağmen hâlâ süregiden uygulamalardan yasal olmayan tefecilik ve spekülasyon işlerinin yasal kılıf altında yapılması bu sektörlerde istihdam yaratılması bakımından kanun koyucu tarafından da beninmsenmiş olduğunu gösteriyor.
Bipolar bozukluğa gelince; Manik depresif hastalığının adını yaygın olan (İngilizce) adından farklı olarak söylediğinizde karşıdaki anlamayıp bu ne demek diye sorduğunda: "Bazen durgunluk bazen de taşkınlık yaşıyor hastamız" diyeceksiniz, karşınızdaki: "Aaa...ben de bazen öyle oluyorum..." diyeceği için, hastalığın önemini azımsanmayacak derecede küçültmüş olacağınızdan övünerek de söyleyebileceksiniz..Çünkü hastanız manik depresif değil, bipolar bozukluk hastasıdır!...

Hiç yorum yok: